2015-03-26 11:31Nyheter

Microgrids - en översikt över möjligheterna

null

Kan elförsörjningens tillgänglighet ökas med hjälp av förberedd sektionering och lokal produktion?

Lokala elnät – ”microgrids” – ses i allmänhet som en ingrediens i utbyggnaden av smarta elnät eller i landsbygdens elektrifiering i utvecklingsländer. Men möjligheten att bryta upp ett större elnät i lokala, självständiga nät med ett visst mått av egen produktion kan också vara ett hjälpmedel för att minska omfattningen av elavbrott. Särskilt i Japan har man på senare år, efter Fukushima, intresserat sig för olika sätt att minska elsystemets sårbarhet, särskilt vid naturkatastrofer.

En översikt över möjligheterna att använda tekniken med lokala elnät just för att minska sårbarheten i elnätet finns nu tillgänglig i en rapport från IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik. I rapporten behandlas kontinuitetsplanering, utformning av lokala elnät och ges några sammanfattande rekommendationer. Dessutom beskrivs också några av de senaste årens större elavbrott.

Rapporten kan laddas hem från IEC eller beställas i tryckt form från SEK Svensk Elstandard, SEK@elstandard.se, som är svensk medlem i IEC sedan 1907 och som gör det möjligt för svenska företag och organisationer att delta i arbetet med internationella och europeiska standarder på elområdet.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström