2014-01-07 15:45Nyheter

Mikromekaniska komponenter

null

Mikroelektromekaniska system – MEMS – blir allt viktigare i olika slags apparater.

I själva verket är det de senaste årens utveckling av MEMS och av de ingående mikromekaniska komponenterna som ligger bakom många av de nya tekniska funktioner som vi vant oss vid i vardagen. I dataspelskontroller till exempel, där de känner av läge och acceleration. Likadant i moderna mobiler – t ex för att byta visningsläge när mobilen vrids – och i bilar, t ex för att utlösa airbag.

För att få en enhetlig jämförelse mellan olika fabrikat och metoder, finns det en internationell standard, IEC 62047, för provning av de olika material som ingår i dessa komponenter, där olika delar av standarden behandlar olika provningar. IEC 62047 fastställs också som svensk standard SS-EN 62047 av SEK Svensk Elstandard. I standarden ingår också några delar som behandlar provning av kompletta mikromekaniska komponenter, t ex elektroniska kompasser (SS-EN 62047-19). Den delen fastställdes som svensk standard i december, liksom SS-EN 62047-11 för bestämning av längdutvidningskoefficienten och SS-EN 62047-18 för böjprovning av tunnfilmsmaterial. Delar på gång behandlar bl a draghållfasthet hos ledande film på flexibla substrat och bestämning av Poissons-tal för tunnfilmsmaterial.

Arbetet med IEC 62047 sker i den tekniska kommittén SC 47F, Micro-electromechanical systems, inom IEC, den internationella organisationen för standardisering på det elektrotekniska området. 

Svensk referensgrupp för IEC SC 47F och dess moderkommitté TC 47, Semiconductor devices, är SEK TK 47, Halvledarkomponenter. SEK TK 47 är för tillfället vilande men intresserade företag och institutioner är välkomna att ta kontakt med SEK, sek@elstandard.se alt 08-444 14 00.

 

 


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard