2017-03-20 07:58Nyheter

Mikronät

null

Intresset för fristående elnät – mikronät – ökar världen över.

Det finns flera skäl till det ökande intresset för små elnät. Ett är möjligheten till lokal elektrifiering på landsbygden, t ex i Afrika. Ett annat är en önskan att kunna koppla loss från det stora elnätet, t ex vid naturkatastrofer eller vid stora avbrott.

Eftersom fristående små elnät, som alternativ eller komplement till det vanliga elnätet, är speciella på flera sätt, behövs särskilda anvisningar eller vägledningar, t ex för dimensionering eller drift.

Tekniska anvisningar är i många fall lika med standarder, internationella standarder som tas fram av dem som vill behandla frågorna tillsammans och dela lösningarna med andra. Därför inrättas nu i IEC, den internationella organisationen för standardisering på elområdet, en underkommitté inom kommittén för ”Systems aspects for electrical energy supply”, IEC TC 8.

Den nya gruppen, IEC SC 8B, som får titeln ”Decentralized electrical energy systems” ska arbeta med alla aspekter av fristående elnät, ”microgrids”. Det handlar både om standarder som är speciella för fristående små nät och om anvisningar för gränssnitt mellan de små näten och överliggande nät. För lokala landsbygdsnät finns sedan tidigare serien IEC 62257 som man kan utgå från. Svenska företag, myndigheter och organisationer är välkomna att delta genom den tekniska kommittén SEK TK 8, Elenergiförsörjningssystem.

Andra projekt på gång inom IEC TC 8 handlar bland annat om vägledning för ”Distributed Energy Resources connection with the grid” och ”Maintenance of installations and equipment”. SEK TK 8 är också spegelkommitté för den europeiska CENELEC TC 8X, där flera projekt handlar om anslutning av småskalig elproduktion.

En rapport från IEC ”Microgrids for disaster preparedness and recovery” kan laddas ner som är svensk medlem i IEC sedan 1907 och som gör det möjligt för svenska företag och organisationer att delta i arbetet med internationella och europeiska standarder på elområdet.

Prenumerera här på det månatliga nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard för att få information om fastställd och upphävd svensk standard inom el och elektronik.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström