2021-04-08 09:01Nyheter

Montering av solpaneler – Fästen standardiseras

null

För att solpanelerna ska förbli säkra och fungera som de ska, är det viktigt att de monteras riktigt. Nu startar ett arbete för att komma överens om krav på klamrar för montering av solpaneler.

 

Det handlar både om en säker och hållbar installation och om att inte utsätta solpanelen – solcellsmodulen – för överdrivna mekaniska påkänningar, t ex genom böjning. Den föreslagna tekniska specifikationen IEC TS 63348 ska innehålla fordringar för montering av solpaneler på skenor eller fixturer. En teknisk specifikation är en sorts förstandard som ska ge erfarenheter som kan ligga till grund för framtida standardisering. Den här är tänkt att behandla mekanisk belastning, hållfasthet och potentialutjämning och ta hänsyn till de påfrestningar som kan förväntas.

 

Både montering i en fast vinkel och på solföljande anordningar omfattas. Arbetet sker i IEC, som är en av de äldsta internationella organisationerna. Den färdiga skriften ska omfatta plana solpaneler enligt de internationella standarderna i serierna IEC 61215 (funktion och typprovning) och IEC 61730 (säkerhet). De är också antagna som europeisk och svensk standard SS-EN 61215 och SS-EN 61730.

 

Inom IEC pågår ett omfattande arbete med standarder och andra vägledningar kring solceller, både för material och komponenter och på systemnivå. Svenska företag, myndigheter, organisationer och högskolor kan som alltid delta och bidra genom den tekniska kommittén SEK TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi inom SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC. SEK har även gett ut en handbok om installation av solel, SEK Handbok 457.

 

Bland de många pågående arbetena finns bland annat flera om solföljande anordningar och en revision av standarden för övervakning av prestanda. Bland de senaste standarderna märks SS-EN IEC 62446-2 om underhåll av nätanslutna anläggningar, SS-EN IEC 61701 om korrosionsprovning med saltdimma och SS-EN IEC 62938 om provning av tålighet mot ojämnt fördelad snölast.

 

Inom IEC – och SEK – pågår även arbete inom flera näraliggande områden, som bränsleceller, nanoteknik och teknik för smarta elnät. SEK Svensk Elstandard samlar svenskt deltagande i internationellt, europeisk och svenskt arbete med standarder inom el och elektronik och har av regeringen utsetts att fastställa svensk standard inom de områdena. Man kan hålla sig informerad genom att abonnera på nyhetsbrevet från SEK eller helt enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet, läs mer om SEK e‑standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström