2015-04-21 11:16Nyheter

Möt oss i monter D02:01 på Elfack!

null

SEK Svensk Elstandard är med på Elfack i Göteborg 5 – 8 maj. Möt oss i monter D02:01. Träffa oss, fråga om standarder och diskutera standardisering och bekanta dig med våra handböcker.

Kom och bläddra i den sprillans nya utgåvan av den behändiga Elbasen med förenklade regler för elinstallationer för lågspänning, som släpps på Elfack.

Annat som du kan bekanta dig med i vår monter är de nya utgåvorna av SEK Handbok 446 om säkerhet vid arbete på elanläggningar (med SS-EN 50110-1) och av den lilla handboken om anslutning av små generatoraggregat (SEK Handbok 447).

Bland nya standarder det senaste året kan nämnas den sammanslagna standarden SS 437 01 02 som kompletterar elinstallationsreglerna SS 436 40 00. Bland de omarbetade finns t ex standarden SS-EN 60598-1 med säkerhetskrav på ljusarmaturer och IP-klasstandarden SS-EN 60529 – nu också med IPX9 för högtrycksspolning.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard