2016-02-03 07:56Nyheter

Möt oss på Elmässan Syd

null

Träffa SEK i monter C20 under Elmässan Syd den 10-11 februari.

Den 10 februari är det dags för Elmässan Syd som hålls på Malmömässan i Hyllie, Malmö. SEK finns på plats med bland annat den senaste utgåvan av Elbasen och den i dagarna släppta RoHS-handboken. Du kan också få prenumerationstjänsten SEK e-Standard demonstrerad. SEK e-Standard håller ordning på dina elstandarder och digitala SEK Handböcker och ser till att du och ditt företag alltid är uppdaterade med de senaste underlagen. Kom förbi oss i monter C20 och passa på att lyfta dina frågor och funderingar.

Under mässdagarna håller SEK två olika seminarier per dag. De baseras till viss del på den mängd frågor vi tar emot. Den nya elinstallationsstandarden för bland annat placering av uttag är ofta förekommande så den presenterar vi än en gång och samtidigt försöker vi reda ut en del otydligheter som förekommer. Frågor om elinstallationer i badrum fortsätter också att komma in varför vi även kommer presentera detta på mäss-scenen.

För program och scentider de båda dagarna, besök Elmässans hemsida.

Vi ses i monter C20!


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard