2022-12-07 11:34Nyheter

Nobelpriset och standardisering

Stockholm stadshus kvantteknik spegelvänd flippedStockholm City Hall in an imagined quantum entanglement

Kvantmekanik står i fokus med årets Nobelpris i fysik – samtidigt som standardiseringen för kvanttekniken utvecklas.

”På ett sätt så försökte mitt experiment hitta en gräns för kvantmekaniken, och vi hittade den inte". Det sa Alain Aspect, en av årets Nobelpristagare i fysik, i en intervju med Nobelstiftelsen. Den 10 december är det Nobeldagen, den dag då Nobelprisen i Sverige delas ut. 2022 års Nobelpristagare i fysik Alain Aspect, John Clauser och Anton Zeilinger, tilldelas priset för deras kvantmekaniska experiment om kvantsammanflätning (eng. quantum entanglement) som gav understöd till antagandet att kvantmekaniska principer stämmer – vilket banade väg för kvantteknikens utveckling.  

Kvantteknik: nästa stora tekniksprång?

Kvanttekniken har svindlande innovationspotential, med användningsområden som kvantdatorer, simulering, högkänsliga sensorer, bildbehandling inom vården och nästa generationens kryptografi. Nya möjligheter ställer också krav på att standardiseringen går i fas för att motverka risken att tekniken lanseras med bristfällig marknadsacceptans med hänsyn till säkerhet och effektivitet. Standardiseringen arbetar på senare år mer proaktivt för att vara i fas med utvecklingen.

Framsteg inom forskning och teknikutveckling pågår därför parallellt med arbete inom standardiseringen av kvantteknik. Nyligen fattades ett beslut om att skapa en grupp för kvantteknik inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Det är en utvärderingsgrupp, en så kallad SEG (Standardization Evaluation Group). Gruppen som heter SEG 14 Quantum technologies hade i slutet av oktober sitt första möte i San Fransisco, där den diskuterade hur den ska undersöka och kartlägga standardiseringen inom det tämligen breda området kvantteknik. SEK Svensk Elstandard, svensk medlem i IEC, bidrar genom att spegla SEG 14 med temagruppen TG 14 Kvantteknik. IEC ger en överblick av standardiseringens möjligheter på området via deras tidigare publicerade white paper om kvantteknik.

Kvantteknik: en utmaning för cybersäkerheten

Innovationspotential är inte bara guld och gröna skogar – utvecklingen av kvantdatorer kan innebära hot mot konventionella krypteringsmetoder och därmed cybersäkerheten. I IECs white paper kan man läsa om ISO/IEC JTC 1, som är ett samarbete mellan de internationella standardiseringsorganisationerna IEC och ISO. Inom JTC 1 finns huvudsakligen två grupper som aktivt arbetar med området kvantteknik: (1) WG 14 Quantum Computing och (2) SC 27 Information security, cybersecurity and privacy protection. Där betraktas kvantteknik både som ett verktyg och ett orosmoment för cybersäkerheten. SC 27 är kanske mest känd för serien ISO/IEC 27000 om informationssäkerhet, som vi tidigare belyste i nyheten om komplement till ISO/IEC 27002.

Omnämnd av IECs white paper är även standardiseringsorganisationen ETSI (European Telecommunications Standards Institute), som arbetar aktivt med kvantteknik, i synnerhet med kommunikations- och cybersäkerhetsaspekter. Standardiseringsarbetet inom kvantnyckeldistribution (Quantum Key Distribution, QKD) är särskilt aktuellt då det ämnar ge skydd mot att information – speciellt känslig eller säkerhetskritisk information – dekrypteras av obehöriga.

När innovation och standardisering har ett tätt samarbete kan utvecklingen ske på ett hållbart, säkert och samarbetsfrämjande sätt som ger aktörer gemensamt överenskomna lösningar och spelregler för att möta utmaningarna.

Är du och din organisation intresserad av att få en unik insikt i teknikutvecklingen och standardiseringen kan du delta i SEK Svensk Elstandards tekniska kommittéer eller grupper som TG 14 Kvantteknik. I vår verksamhet deltar tekniska experter från svenska företag, organisationer, myndigheter och lärosäten för att påverka och bidra till standardiseringsarbetet. Andra aktuella områden som är öppna för deltagande är till exempel IoT (Internet of Things), solceller och smarta elnät.

För mer information om deltagande och om hur du kan engagera dig och din organisation, kontakta oss på SEK Svensk Elstandard. Den som inte är med i arbetet med att ta fram och underhålla standarder, utan bara läser och använder dem, kan ha sitt standardbibliotek lättillgängligt på nätet med SEK e-Standard

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
SEK Svensk Elstandard