2012-10-10 09:31Nyheter

Nu är den här!

Nu är den här! 

En del standarder ringer folk och frågar om i förväg: När kommer den? Det är inte så vanligt, det ska medges, men SS-EN 50581,Teknisk dokumentation för bedömning av elektriska och elektroniska produkter med avseende på begränsning av farliga ämnen, är en sådan och den fastställdes den 10 oktober. Den specificerar den tekniska dokumentation som tillverkaren behöver samla in för att deklarera överensstämmelse med gällande ämnesbegränsningar enligt RoHS-direktivet, dvs det EU-direktiv som syftar till en begränsning av cirkulationen av vissa farliga ämnen. 

SS-EN 50581 ges även ut engelskspråkig och då med titeln Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances.

Standarderna kan beställas hos elstandard.se där de inledande avsnitten kan laddas ner utan kostnad.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
SEK Svensk Elstandard