2015-08-27 11:58Nyheter

Nu med E-nummer!

null

Populära handböcker från SEK Svensk Elstandard har nu E-nummer.

Med E-nummer kan SEK Handböcker tillhandahållas genom elgrossister, på samma sätt som andra verktyg och hjälpmedel. De handböcker som fått E-nummer vänder sig i första hand till dem som projekterar och installerar. Däribland förstås Elbasen och de kommenterade Elinstallationsreglerna i SEK Handbok 444, men också t ex SEK Handbok 447 om anslutning av generatoraggregat och SEK Handbok 439 som beskriver strukturering och dokumentation av produkter och anläggningar.

- Med hjälp av E-nummer kan vi underlätta för småföretagen inom elbranschen så att de enkelt får tillgång till de SEK Handböcker de behöver hos den grossist de vanligtvis handlar från, säger Krister Elfgren, försäljningsansvarig på SEK Svensk Elstandard.

Mer om SEK Handböcker finna att läsa på SEKs hemsida. Du kan också kontakta, 08 444 14 07, Krister Elfgren, för mer information kring e-nummer och aktuella SEK handböcker.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren