2015-05-07 07:34Nyheter

Ny Elbasen!

null

SEK Handbok 436, Elbasen – Vägledning för elinstallationer innehåller det mesta om regler för enklare elinstallationer samtidigt som den är lätt att bära med sig i benfickan.

Elbasen är en mycket uppskattad bok som innehåller det mesta om regler för enklare elinstallationer samtidigt som den är lätt att bära med sig i benfickan, säger Ingvar Eriksson, SEK Svensk Elstandard, som varit med i projektet för framtagandet av den nya utgåvan.

Vad är då nytt i denna utgåva?
– Innehållsmässigt har den framförallt uppdateras med de ändringar som kommer från den nya installationsstandarden SS 437 01 02 med bland annat placering av strömställare och vägguttag samt utrymmen för kopplingsutrustning. Även avsnitten för kommunikationsnät (till exempel för data) är hämtade från den nya standarden. En del korrigeringar och uppdateringar har också gjorts i avsnitten avseende skyddsutjämning, säger Ingvar vidare. Rent fysiskt har den nya Elbasen fått andra mått för att ännu bättre passa en benficka eller liknande.

Läs mer om SEK Handbok 436, Elbasen - Vägledning för elinstallationer här.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström