2014-02-06 07:25Nyheter

Ny IP-klass - IPX9

null

Nu finns en ny IP-klass, IPX9, som gäller för högtryckstvätt.

IP-klassen finns med i den nya utgåvan av SS-EN 60529. Många har väntat på den nya IP-klassen i standarden SS-EN 60529. 

Fram till nu har de som behövt visa upp skydd mot spolning med högtrycksvatten provat enligt en tysk standard. I ett andra tillägg till standarden på IEC-nivå har man tagit till sig behovet av en klass för skydd mot högtryckstvätt. IEC TC 70 har arbetat med förslaget i flera år och i somras fastställdes IEC-standarden. Det här blev tillägg 2 till standarden, men eftersom grundstandarden är så gammal ger vi i Sverige ut en konsoliderad utgåva (1.2), där båda tilläggen finns inarbetade.

Under arbetet med översättningen av tillägget har också andra småfel korrigerats och en allmän språköversyn har gjorts. Testet enligt IPX9 görs med varmt vatten (80 °C) av högt tryck. Det är ett helt nytt test och i standarden specificeras testuppställning, storlek och krav på munstycken och hur verifiering av testutrustningen går till. 

Den nya IP-klassen har också medfört att det avsnitt i standarden som beskriver hur IP-klass kan märkas på produkter har utökats beroende på den nya IP-klassen. Det kan tyckas vara självklart för den som tycker sig insatt, men dyker man ner lite djupare blir det lite komplicerat. Problemet blir mer tydligt i och med den nya IPX9 för högtryckstvätt. Verkligheten kan förhålla sig så att en produkt i test klarar IPX9 och IPX5, men inte IPX7 eller IPX8. Den bör då märkas med IPX9/IPX5. Samma gäller till exempel även för kombinationen där produkter klarar IPX7 och IPX4, men inte IPX5. ”X” i exemplen är aktuellt skydd mot inträngande av fasta föremål/damm. En produkt som provats för skydd mot högtryckstvätt och märkts IPX9 (till exempel IP69) behöver alltså inte klara alla testerna för IPX6 eller IPX8. För att man som användare ska kunna bedöma skydd mot vatten kan en produkt behöva märkas med flera IP-klasser, till exempel IPX5/IPX7/IPX9, där X är siffran gällande skydd mot inträngande av fasta föremål.

En vanligt miss i uppfattning är att kravet, till exempel IPX4, märks på en produkt. Produkten ska märkas med dess IP-klass och ska inte innehålla något X, utan IP-klassen märks som till exempel IP44. 

Den här standarden behandlades i SEK TK 70 och du hittar den på elstandard.se. Andra standarder som hör till TK 70s område är standarderna för beröringstolkar, SS-EN 61032 och standarden SS-EN 62262 för mekaniskt skydd, så kallad IK-beteckning. Är du intresserad av att delta i vår verksamhet, kan du kontakta oss på sek@elstandard.se altOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson