2018-10-30 07:51Nyheter

Ny rapport ger vägledning till den europeiska standarden för datahallsutrymmen och tillhörande system

null

Den som ska beställa, rita eller projektera en datahall, en serveranläggning eller liknande kan i det arbetet dra nytta av en uppsättning europeiska standarder, i serien SS-EN 50600 för datahallsutrymmen och tillhörande system. Den innehåller samlade erfarenheter som kan användas i nya projekt. Den nya tekniska rapporten SEK TR 50600-99-3 ger en sammanfattande vägledning till användningen av serien SS-EN 50600. SEK Teknisk Rapport 50600-99-3 innehåller också en lista över de olika delarna.

Riskanalys, fysisk säkerhet, elförsörjning och inomhusklimat finns med bland det som behandlas i standardserien SS-EN 50600. Den har de tre huvuddelarna konstruktion (byggnad, elförsörjning osv), drift samt resursutnyttjande (med nyckeltal, KPI). Särskilda delar behandlar energieffektivitet och liknande och förutom den nya, vägledande tekniska rapporten finns två rapporter med rekommendationer för energiledning respektive för miljömässig hållbarhet.

Förutom serien SS-EN 50600 finns naturligtvis andra standarder man kan använda, t ex för larmsystem eller SS-EN 50173-5 för kabelnät för informationsöverföring i datahallar och liknande, se preview på den delen här.

Standarder är levande dokument och arbetet fortsätter, bland annat med nya utgåvor av delarna om byggnad, elförsörjning och energieffektivitet. Intresserade företag, myndigheter, organisationer och högskolor kan delta och bidra genom den tekniska kommittén SEK TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning som organiseras av SEK Svensk Elstandard, den nationella standardiseringsorganisationen för el och elektronik.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström