2021-10-12 17:05Nyheter

Ny standard för batterianläggningar med litium-jonbatterier

null

Standarden betonar att spänning, ström och temperatur ska hållas inom tillåtna områden och avsnittet om ventilation är mindre än i standarden för installationer med blybatterier.

Standarden SS-EN IEC 62485-2 som omfattar installationer med bland annat blybatterier har ett utförligt avsnitt som behandlar ventilationen. Där beskrivs hur man beräknar den luftväxling som behövs, baserat på bland annat laddningsströmmen och batterikapaciteten. Något sådant avsnitt finns inte i den nya SS-EN IEC 62485-5 för installationer med litium-jonbatterier, som behandlar gasavgivning som något som kan uppstå vid felförhållanden.

Litium-jonbatterier kan, till exempel vid laddarfel eller termisk rusning, producera skadlig gas som ventilationen inte är avsedd för. Därför tar standarden upp att man ska vidta åtgärder mot laddarfel, t ex så att laddning inte kan ske till högre spänning än den högsta tillåtna laddningsspänningen. Standarden anger också att frånskiljningen ska vara redundant eller utförd med lämplig SIL (safety integrity level, enligt standarderna i SS-EN 61508-serien).

SS-EN IEC 62485-5 behandlar säkerhetsaspekter i samband med installation, användning, inspektion, underhåll och bortskaffande av litium-jonbatterier i stationära tillämpningar. Den omfattar både industriella tillämpningar i separata slutna byggnader eller höljen och sådana i offentliga byggnader och i kontor och bostadshus. Se preview på de inledande avsnitten här. Motsvarande standard för installationer med blybatterier, nickel-kadmiumbatterier och nickel-metallhydridbatterier är alltså SS-EN IEC 62485-2, se preview här.

Båda standarderna ansluter till Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00, särskilt till kapitel 41 om skydd mot elchock. Till SS 436 40 00 finns för övrigt en särskild SEK TS 60364-8-2 om nätanslutna elinstallationer för både produktion och förbrukning. För elektriska energilager som produkt finns vägledning – även för beställare – i en särskild serie standarder och specifikationer, läs mer om dem här.

Att delta i SEK TK 21 inom SEK Svensk Elstandard ger möjlighet till global påverkan på standarder inom batteriområdet. Ett aktuellt projekt är IEC 63330 om återanvändning av laddningsbara batterier för andra ändamål än de ursprungliga. Ett annat är IEC 63369 som ska ge svar i frågan om klimatavtryck (”carbon-footprint”) för litium-jonbatterier.

Den som inte deltar i arbetet, utan bara läser och använder standarderna, an enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet, läs mer om SEK e‑standard. Den som vill hålla sig informerad om nya standarder från SEK Svensk Elstandard, kan abonnera på nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard.

Författare: Thomas BorglinOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell