2012-12-19 12:52Nyheter

Ny standard för säker utrustning med kraftelektronik

null

Ny standard för säker utrustning med kraftelektronik - månadens standard december

Bland de fastställda standarderna i december ingår SS-EN 62477-1, Säkerhetsfordringar på utrustning och system med halvledarströmriktare - Del 1: Allmänt, för säker utrustning med kraftelektronik.

SS-EN 62477-1 innehåller säkerhetsfordningar på utrustning och system som innehåller
kraftelektronik, t ex för likriktning eller växelriktning, med märkspänning under 1 kV AC eller 1,5 kV DC. 

Standarden ger grundläggande säkerhetsfordringar på kraftelektroniken i utrustning där sådan ingår, tillsammans med de minimikrav som behövs för samordning av säkerhetsnivån i olika delar av utrustningen. Den specificerar därmed också fordringar som ska minska risken för brand, elchock o s v under drift och vid reparation och underhåll.

Mer om månadens standard finns att läsa på SEKs hemsida, elstandard.se.

Standarden kan beställas på elstandard.se, där kan också de inledande avsnitten laddas ner utan kostnad.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström