2015-04-16 08:04Nyheter

Ny standard för spisvakter

null

Spisvakter används i många fall som extra säkerhetsåtgärd hos till exempel äldre som fortfarande bor hemma eller personer med funktionsnedsättning. Den nya standarden som arbetats fram inom Europa fastställs nu som svensk standard och det blir då tydligare vad som avses med begreppet spisvakt. Samtidigt blir det rättvisare krav på marknaden och lättare för kravställare och inköpare.

En av stötestenarna i standardiseringen runt spisvakter var just att definiera hur en spisvakt kan fungera. Experter från tillverkare i Sverige kom med lite sent i arbetet, men de säger sig vara ganska nöjda med resultatet. Det grundläggande var att tillåta både system som släcker brand och system som slår av spänningen till spisen och på så sätt förhindrar att brand uppstår.

De svenska experternas inblandning gav att en spisvakt kan ha en släckfunktion (kategori A), stänga av spisen innan brand uppstår (kategori B), eller en kombination av dessa (kategori AB).
Standarden SS-EN 50615 för spisvakter är en tilläggsdel till SS-EN 60335-1 (hushållsapparater) och denna del 1 gäller för de flesta allmänna fordringar som skydd mot elchock, mekaniska fordringar, isolationsavstånd med mera.

För inbyggnad av spisen används samma mått som anges i standarden SS-EN 60335-2-31 för köksfläktar och tillverkaren har möjlighet att välja om spisvakten passar alla spisar eller endast de som är högst 60 cm breda. De standardiserade kastrullerna är samma som specificerats i standarden SS-EN 60335-2-6 för spisar.

Om skydden är inbyggda i fläktkåpan, görs provningen såsom den levereras. Tillverkaren kan också ange en specifik modell av fläktkåpa och i så fall används denna under provningen.

Kategorierna A och AB ska kunna stoppa brand på grund av material som lämnats uppe på spisen, till exempel en tidning.

Vid ett av de testfall som körs för spisvakter av kategori A (med släckfunktion), placeras kastruller med lugnt kokande vatten på alla plattor utom en. På den sista plattan placeras en kastrull som fyllts med ett standardiserat tunt lager solrosolja. Plattan med oljekastrullen sätts på full effekt och spisvakten får inte slå av spänningen till spisen för tidigt, men om antändning sker ska spänningen slås av inom 30 sekunder och branden ska vara släckt inom 45 sekunder.

Motsvarande test för spisvakter av kategori B ska istället stänga av när oljan nått en specificerad maxtemperatur.

Som tillägg till detta finns fler tester, bland annat för att avgöra vilken platta som ger ”värsta fallet”.

Denna standard ligger inom arbetsområdet för SEK TK 61 gällande säkerhet för hushållsapparater och är helt framtagen inom CENELEC och har idag ingen motsvarighet inom IEC.

Vill du veta mer om hur du kan delta i denna eller någon annan av SEKs tekniska kommittéer kan du kontakta oss på sek@elstandard.se eller ringa direkt till Ingvar Eriksson på SEKs kansli på telefon 08 444 14 16.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson