2011-04-27 08:00Nyheter

Ny standard kan rädda din hörsel

null

Musik på hög volym skadar hörseln. Det är förrädiskt eftersom hjärnan vänjer sig, men öronen inte gör det och efter en tid skadas hörseln.

Musik på hög volym skadar hörseln. Det är förrädiskt, man tror att man vänjer sig. Hjärnan vänjer sig, men öronen gör det inte och efter en tid skadas hörseln. Särskilt sårbara är öronen om man lyssnar med hörtelefoner som sitter i örat, s k in-ear-hörlurar, inuti hörselgången alldeles intill trumhinnan. 

EU-Kommissionen har därför givit CENELEC i uppdrag att skriva en standard som ska minska riskerna för hörselskador vid lyssning på musik i hörtelefoner. Arbetet genomfördes i en särskild arbetsgrupp med representanter för myndigheter, konsumentorganisationer, forskningsinstitut, certifieringsorgan och tillverkare. Standarden är nu färdig och har fått formen som ett tillägg, ”amendment”, med beteckningen A12 till standarderna med säkerhetsfordringar på audio- och videoapparater (SS-EN 60065) respektive datautrustning (SS-EN 60950-1). Det fanns sedan tidigare en standard som delvis behandlade detta, SS-EN 50332, och som det nya tillägget hämtar mätmetoderna ifrån.

Standarden utgår från en gräns på 85 dBA. Det är en ljudnivå som anses säker under alla förutsägbara, normala förhållanden. Användaren kan dock välja att öka ljudnivån upp till 100 dBA. Det måste dock finnas en varning att detta innebär en risk för nedsatt hörsel efter tjugo timmars sammanlagd lyssning på den högre volymen.

Det nya tillägget fastställdes som svensk standard i april och senast i januari 2013 ska den tillämpas av tillverkarna. Tillägget är också den första standard som CENELEC lämnat till EU-Kommissionen för listning under det allmänna produktsäkerhetsdirektivet.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson
SEK Svensk Elstandard