2014-05-20 11:27Nyheter

Ny standard ska ge säkrare elcyklar

null

Europeisk förslag till standard ska ge säkrare batterier för elcyklar och elmopeder.

Stora batterier är inte ofarliga. Därför finns det säkerhetsstandarder för till exempel startbatterier för bilar. Om batteriet är tillverkat efter en sådan standard, kan man lita på att det klarar normal användning – och lite till – utan att bli farligt. Nu finns det ett förslag till en europeisk standard för batterier för elcyklar och elmopeder. Förslaget handlar inte om batteriernas prestanda eller mått, utan bara vad de ska klara för provningar av olika slag, för att vara tillräckligt säkra. Både när det används och när det laddas eller hanteras på annat sätt.

Förslaget handlar bara om litiumbatterier, det är den vanligaste sortens batterier för den här uppgiften. Laddningsbara litiumbatterier har många goda egenskaper men det har också hänt att de börjat brinna och det här förslaget är ett led i en serie åtgärder för att förhindra sådant. Den föreslagna standarden bygger på andra batteristandarder och på de regler för hantering och transport av litiumbatterier som FN gett ut.

Med omsorgsfull konstruktion, tillräckliga höga krav och fungerande provningsmetoder ska det inte vara några risker med batterierna – om de inte misshandlas allt för grovt, förstås.

Förslaget har tagits fram i den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC, där SEK Svensk Elstandard är den svenska medlemmen, och behandlas i den tekniska kommittén för laddningsbara batterier, SEK TK 21. Förslaget är ute på remiss till den 30 juni. Det har beteckningen prEN 50601-4, Secondary lithium batteries for LEV (Light Electric Vehicle) applications – Part 1: General safety requirements and test methods, och kan utan beställas kostnad.

Europeiska standarder är en överenskommelse som gäller i 33 länder i Europa. De fastställs sedan som nationell standard i dessa länder, standarder som då blir överensstämmande. En kommande svensk SS-EN 50604-1, fastställd av SEK Svensk Elstandard, kommer alltså att vara likadan som t ex motsvarande norska NEK EN 50604-1 eller tyska DIN EN 50604-1.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell