2013-01-02 13:01Nyheter

Ny symbol för elbilsladdning

null

Internationell symbol visar uttag för elbilsladdning

Den här nya symbolen ska visa på uttag som är lämpliga för laddning av elfordon.

Symbolen är tänkt för vanliga vägguttag eller industriuttag som uppfyller kraven för att användas för laddning i mod 1 eller mod 2 enligt den internationella standarden IEC 61851-1 – i Sverige fastställd som SS-EN 61851-1 av SEK Svensk Elstandard.

Ett viktigt krav är att uttaget skyddas av jordfelsbrytare. Mod 1 innebär okontrollerad laddning med högst 16 A medan mod 2 innebär att laddningen styrs av en övervakningsdosa på sladden. Mod 1 kommer mest i fråga för mopeder och elcyklar och rekommenderas inte för nya elbilar.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson