2015-02-19 07:58Nyheter

Ny utgåva av huvudstandarden för belysningsarmaturer

null

Ny utgåva av huvudstandarden för belysningsarmaturer, SS-EN 60598-1, finns nu tillgänglig!

Förutom de allmänna uppdateringar och förbättringar som en ny utgåva vanligtvis erbjuder, finns ett antal ändringar i utgåva 8 av SS-EN 60598-1-  huvudstandarden för belysningsarmaturer. Flera ändringar beror på ändrade förutsättningar där LED-ljuskällor används. Många av ändringarna införs i standardens avsnitt gällande konstruktion, till exempel beskrivs tydligare fordringar avseende isolation mellan olika typer av kretsar.

I nya armaturer med LED-ljuskälla är ofta ljuskällan inte utbytbar. Detta ger nya förutsättningar både avseende provning och användning. Det tidigare absoluta kravet att spänningsförande delar inte får vara berörbara när en ljuskälla byts har ändrats. Där ljuskällan inte kan bytas ska användaren inte kunna komma åt spänningsförande delar utan att armaturen blir obrukbar. Tillverkaren ska då ange i informationen för armaturen att ljuskällan inte går att byta och när den väl slutar fungera ska hela armaturen bytas.

Avsnittet om fotobiologiska risker hänger också ihop med LED-ljuskällor. I tidigare utgåva av standarden fanns endast skydd mot UV-strålning med, men detta har nu utökats med fordringar gällande det som på engelska brukar kallas ”blue light hazard”. Detta avser blåa komponenter i synligt ljus som våra ögon är känsliga för.

För isolering mellan spänningsförande delar och berörbara delar och mellan olika kretsar finns flera ändringar. I bilaga M anges nu till exempel att en armaturer utförd som Klass I, men har ett hölje av isolermaterial, ska ha förstärkt eller dubbel isolering till berörbar yta.

Under avsnittet konstruktion finns idag tydligare fordringar på vilken isolering som behövs mellan olika typer av kretsar och från olika kretsar till berörbara delar. Behovet av tydligare fordringar beror bland annat på den ökande andelen armaturer som blandar klass I- och klass II-konstruktion.

Eventuella temperaturbegränsare, som inte sitter i ett driftdon, ska inte lätt kunna bytas ut och ska sitta fast på ett säkert sätt. En ny provning är införd för självhäftande fastsättning, men en sådan fastsättning tillåts inte i tillämpningar där UV-ljus förekommer.

I ett Annex R anges vad som kommer att påverka eventuell certifiering och behov av ny provning. Flera av ändringarna i avsnitt 4 om konstruktion finns med här.

SS-EN 60598-1, Ljusarmatur - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar och provning

Det här är bara en av många standarder som SEK TK 34 hanterar. Under förra året fastställdes 13 standarder och tillägg, men totalt ansvarar kommittén för fler än hundra standarder.

Vill du hålla dig uppdaterad med det senaste inom belysningsstandardisering kan du delta i SEK TK 34. Dessutom får du då tillgång till de flesta standarder inom området. Har du frågor gällande belysningsstandarder kan du kontakta Ingvar Eriksson, SEK Svensk Elstandard, senc@elstandard.se eller telefon 08-444 14 00.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson