2012-03-23 11:13Nyheter

Ny utgåva av SS 430 01 10 - Mätarskåp kan förberedas för mätning av lokalt producerad el

Nya mätarskåp kan förberedas för mätning av lokalt producerad el, visar den nya utgåvan av SS 430 01 10.

Den nya, åttonde utgåvan av den svenska standarden för mätarskåp, som nu fastställts av SEK Svensk Elstandard, innehåller flera nyheter. Den kanske största är utanpåliggande mätarskåp i ett nytt utförande med plats för mätare för mätning av energi som matas ut på elnätet, förutom den vanliga mätaren som mäter energin som tas emot från nätet. En annan nyhet är, att mätarskåp som förberetts för lokal elproduktion också kan förberedas för anslutning av reservkraftaggregat. 

Som tidigare innehåller standarden mått, kvalitetsfordringar och provningsanvisningar för infällda och utanpåliggande mätarskåp. Bland de övriga nyheterna märks infällda mätarskåp i stormtätt utförande och krav på kapslingsklass IP 24 för stolpmonterade mätarskåp. Standarden innehåller också kopplingsscheman för olika typinstallationer, med en eller två mätare (i dubbelskåp i utförande 1) och i olika varianter med mätare för inkommande el och för lokal produktion, med eller utan anslutning för reservkraft. Standarden omfattar som tidigare inte mätarskåp för transformatormätning.

Innehållet i SS 430 01 10, Mätarskåp, ser du här. Standarden har skrivits av den tekniska kommittén SEK TK 13, Elmätare och utrustning för belastningsstyrning.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
SEK Svensk Elstandard