2012-02-20 16:09Nyheter

Ny utgåva av SS-EN 61439-1, Kopplingsutrustningar för högst 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning - Del 1: Allmänt

null

Nu finns de av SEK Svensk Elstandard under februari månad fastställda nya och upphävda standarder inom det elektrotekniska området tillgängliga.

Bland de fastställde standarderna i februari ingår nyutgåvorna av SS-EN 61439-1, Kopplingsutrustningar för högst 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning - Del 1: Allmänt, och SS-EN 61439-2, Kopplingsutrustningar för högst 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning - Del 2: Utrustning för generell användning som inte betjänas av lekmän.

Den nya standarden för kopplingsutrustningar fastställdes för två år sedan, men redan nu är utgåva två ute. Märkligt kan tyckas, men alla länder var överens om att den nya standarden behövdes och att en översyn skulle starta omgående.

Nyheterna i den nya utgåvan är mest av redaktionell karaktär, framförallt en mängd små ändringar i avsnitt 10 som gäller verifieringsmetoder. Detta har bland annat lett till ändringar i bilagorna C och D.

Bilaga H har delats upp i två delar och återfinns nu i bilaga H och bilaga N. Två nya bilagor har tillkommit. Det informativa Annex O, med vägledning om temperaturstegringprov och Annex P om verifiering av kortslutningshållfasthet. 

Mer information kring månadens standard finner du på vår hemsida, elstandard.se.

Den kompletta listan över februari månads nya och upphävda standarder i pdf-format hittar du SEKs hemsida.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson
SEK Svensk Elstandard