2012-11-14 16:24Nyheter

Ny utgåva av standard ger vägledning vid konstruktion med akustiska ytvågsfilter (SAW).

null

Standard ger vägledning vid konstruktion med akustiska ytvågsfilter (SAW).

Den nya utgåvan av standarden SS-EN 60862-2 från SEK Svensk Elstandard ger praktisk vägledning vid konstruktion med akustiska ytvågsfilter (SAW-filter) för t ex teleprodukter, mätinstrument, radarsystem och konsumentprodukter. Standarden har tagits fram inom IEC för att uppfylla ett allmänt spritt önskemål om en vägledning vid val och specifikation av SAW-filter i samband med konstruktion av kretsar för frekvenser mellan ungefär 10 MHz och 3 GHz. Syftet med standarden är inte att förklara teorin utan att peka på några grundläggande frågor som man bör ta hänsyn till innan man beställer SAW-filter för en ny tillämpning. Både transversalfilter och resonatorfilter behandlas.

Den nya, just fastställda utgåvan ersätter den tidigare från 2002. Den har uppdaterats för att motsvara den tekniska utvecklingen, bl a med nya typer av SAW-filter och med ett nytt avsnitt om kapslingstyper.

 


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard