2018-01-31 10:33Nyheter

Nya byggstenar i industrins digitalisering

null

Två nya byggstenar i arbetet med industrins digitalisering

Det handlar om nya delar av standarden för egenskapslistor (LOP) för utrustning för processindustrin, listor som ligger till grund för utväxling av produktdata i elektroniska kataloger, reservdelslistor och liknande. De båda nya delarna gäller tillbehör till ventiler och ställdon (SS-EN 61987-24-2) respektive flödesförändrande tillbehör
(SS-EN 61987-24-3). I tidigare delar i serien beskrivs bland annat egenskapslistor för reglerventiler och givare för tryck och temperatur.

Egenskapslistor kan till exempel också användas i offerter och i CAE-system eller i underhållssystem. Listorna i serien SS-EN 61987 överensstämmer med reglerna i SS-EN 61360-1 (IEC 61360-1).


Se preview här på SS-EN 61987-24-2 och här på SS-EN 61987-24-3. De ska användas tillsammans med SS-EN 61987-10, se preview här. Med funktionen preview kan man för varje standard från SEK fritt ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning.

Senare i vinter kommer en ny utgåva av SS-EN 62683-1 som är motsvarande standard för att ange produktdata och produktegenskaper för kopplingsapparater för lågspänning, alltså till exempel tryckknappar, gränslägesbrytare och kontaktorer.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström