2020-02-24 10:55Nyheter

Nya regler för reparation och renovering av Ex-utrustning

null

Bland de nya standarderna i februari finns en ny, reviderad utgåva av standarden för reparation, översyn och renovering av utrustning för explosiv atmosfär, SS‑EN IEC 60079‑19. Den innehåller flera nyheter och har också förtydligats på flera punkter.

Standarden gäller nu även utrustning i utförandeformerna ”o” och ”q”, alltså utförande med olja respektive sand. I den nya utgåvan specificeras också villkor för kvalitetsledning hos verkstaden och för rutiner för arbetet. Det påpekas också att det numera anges i den allmänna standarden för Ex-utrustning SS-EN IEC 60079-0 att tillverkarna ska ta fram anvisningar för reparation. Bland övriga nyheter finns ett avsnitt om kretskort och en utökning av avsnittet om system med övertrycksventilation.

I förordet listas alla nyheterna i SS-EN IEC 60079-19, se i preview här. Den gamla SS‑EN 60079‑19 från 2011 upphör att gälla 2022-11-22. Fram till dess gäller båda utgåvorna parallellt.

Det här är en standard som är framtagen i internationellt samarbete i standardiseringsorganisationen IEC. Den har utan ändringar antagits som europeisk standard och fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, den svenska medlemmen i IEC (sedan 1907!) och en av de tre erkända svenska standardiseringsorganisationerna. Läs mer om den svenska motsvarigheten SEK TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär.

Underhåll av elinstallationer i explosiv atmosfär behandlas i SS-EN 60079-17 som ingår i SEK Handbok 427. Aktuell är också SEK Handbok 433 om statisk elektricitet i explosionsfarliga områden. Där beskrivs både hur och var elektrostatiska laddningar byggs upp och vad man kan göra för att undvika okontrollerade urladdningar.

Den som inte deltar i arbetet, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e‑standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström