2016-11-28 14:51Nyheter

Nytt förslag till Tillgänglighetsordlista

null

Förslag till ordlista med termer och definitioner kring tillgänglighet till kommunikationsutrustning

För att kunna underlätta och förbättra arbetet med standarder som berör frågor kring tillgänglighet och särskilda behov hos personer med funktionsnedsättning finns ett förslag till en särskild standard som samlar de termer och definitioner som kan behövas, med fokus på tillgänglighet i IT-sammanhang.

Förslaget har tagits fram inom IEC, den internationella organisationerna för standardisering inom el och elektronik, inom den tekniska kommittén för utrustning och system för ljud och bild, IEC TC 100. Det är främst baserat på konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och på rekommendationer från ITU. Syftet är att tillhandahålla en renodlad ordlista, som bara innehåller moderna och accepterade ord och uttryck. Till de flesta termerna hör också en kortare text som förklarar bakgrunden och sätter in den i sitt sammanhang.

Förslaget är ute på remiss till den 9 januari 2017, under beteckningen 100/2775/CDV (IEC 63080), och kan utan kostnad beställas här. Du kan också läsa och kommentera direkt på nätet via den länk som finns till höger på den sidan. Läs mer om IECs kommenteringsverktyg och kommentering direkt på nätet här.

Inom IEC TC 100 samarbetar experter från hela världen för att ta fram standarder, t ex för ljudanläggningar eller e-böcker. Svenska intressenter deltar genom den svenska spegelkommittén SEK TK 100, Multimedia, som organiseras av SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC och en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna.

Läs mer om SEK TK 100 här.

Genom det europeiska samarbetet i CENELEC antas internationella standarder från IEC i de flesta fall också som europeisk standard, likadana i 33 länder, och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson