2017-03-23 17:25Nyheter

Nytt nummer av SEK Aktuellt

null

Nu kan du ladda ner nya numret av SEK Aktuellt! 

I nya numret av SEK Aktuellt kan du bland annat läsa en intervju med Per Eriksson, PG Polymerkonsult, som är projektledare för IEC PT 63031, ett standardiseringsprojekt som initierats av Sverige. 

Du kan också läsa om Japans vitaliseringsstrategi, om säkerhet kopplat till medicinteknisk utrustning och ta del av intervjun med Inger-Lena Lamm, konsult i strålningsfysik som bland annat berättar om fördelarna med och möjligheten till internationell påverkan genom ett aktivt deltagande i standardiseringen. Och mycket, mycket mer.

Välkommen till ett nytt nummer av SEK Aktuellt!

SEK Aktuellt nr 1 finnas för nerladdning via SEKs hemsida (pdf). För en kostnadsfri prenumeration på papperstidningen är du välkommen att hör av dig till oss. 


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh