2018-12-18 08:42Nyheter

​Nytt nummer av SEK Aktuellt ute

null

Nu finns SEK Aktuellt nr 3 för nedladdning på vår hemsida (pdf) .

Bland annat kan du läsa om vikten av att ligga i industrins framkant, Att vårda tillgångar, om CENELECSs årsmöte 2018, Indiens standardiseringsstrategi och mycket mycket mer.

För en kostnadsfri prenumeration på papperstidningen, hör av dig till oss.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh