2012-06-05 11:52Nyheter

Nytt projekt för standard med systemfordringar på staketlarm

null

Nytt projekt för standard med systemfordringar på staketlarm

Den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC har beslutat att starta ett projekt för att skriva en standard med systemfordringar på ”external perimeter security system”, dvs det som på svenska kallas staketlarm eller elstängsellarm. Sådana larmar om någon försöker att klippa upp eller köra över stängslet då de fungerar genom att de känner av om trådar i en krets längs stängslet bryts. De kompletterar på så sätt vanliga inbrottslarm, som det sedan länge finns europeiska – och därmed svenska – standarder för.

Svenska företags och organisationers deltagande i projektet organiseras genom den tekniska kommittén för larmsystem, SEK TK 79, inom SEK Svensk Elstandard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
SEK Svensk Elstandard