2013-08-23 15:33Nyheter

Objektorienterande möjligheter

null

Nya standarden SS-EN 61131-3 för programmering av industriella styrsystem mer objektorienterad

Den nya utgåvan av SS-EN 61131-3 utvidgar med bland annat nya datatyper, funktioner, referenser och med objektorienterade möjligheter för klasser och funktionsblock och är helt kompatibel med den föregående. Redan förra utgåvan utnyttjar funktionsblock, men detta utvidgas nu för att stödja det objektorienterade betraktelsesättet.

IEC 61131-3 är den öppna internationella standarden för programmering av industriella styrsystem. Den bygger på ett modulärt synsätt, för flexibilitet och möjlighet till återanvändning. Standarden definierar syntaxen för ett programspråk och specificerar dess logiska struktur, inklusive namnkonventioner, datatyper och regler för bearbetning. Den innehåller fem programspråk som bygger på funktionsblock, instruktionslistor, reläschemor, flödesplaner och strukturerad text.

Standarden IEC 61131, som började tas fram i början på 1990-talet, består av flera delar som behandlar olika aspekter på programmerbara styrsystem, både för hårdvara och mjukvara. Den har också antagits som europeisk standard och fastställts som svensk standard med beteckningen SS-EN 61131. De avsnitt i IEC 61131-2 (SS-EN 61131-2) som berör säkerhet (elchock, brand osv) lyfts nu ut och ersätts av IEC 61010-2-201 (SS-EN 61010-2-201). På det sättet blir 61131-serien helt inriktad på PLC-systemets funktion.

IEC 61131-3 har tagits fram inom gruppen TC 65 inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Internationella standarder från IEC blir normalt också svensk standard genom SEK Svensk Elstandard. Svensk referensgrupp för arbetet inom IEC TC 65 är SEK TK 65, Industriell processtyrning, inom SEK Svensk Elstandard.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström