2022-12-22 10:10Nyheter

Ökad maskinsäkerhet med standarder

Person inspecting the machine safety of a machine, making sure it complies with standards and regulations

Även icke-elektriska system och system med programvara omfattas av standarden SS-EN IEC 62061 för säkerhetskritiska system i maskiner.

Därför kan man använda den aktuella SS-EN IEC 62061 för alla säkerhetsfunktioner och säkerhetsrelaterade delsystem i en maskin. Se i preview på SS-EN IEC 62061 här vilka slags produkter och system som standarden omfattar.

SS-EN IEC 62061 från 2021 överensstämmer helt med motsvarande internationella standard IEC 62061 från samma år. Den utnyttjar metoden med säkerhetsnivåer, (Safety Integrity Levels, SIL), som därför nu kan användas för alla säkerhetsfunktioner i samma maskin eller grupp av maskiner. SIL-metoden har gjort det möjligt att på ett kontrollerat sätt använda elektroniska och programmerbara komponenter och system för säkerhetskritiska funktioner. Metoden presenteras i den internationella standardserien IEC 61508.

Underlättar integration

I SS-EN IEC 62061 har man kunnat anpassa SIL-metoden till de speciella krav som är aktuella för maskiner. Genom att metoden används i flera andra standarder för funktionssäkerhet, till exempel i SS-EN 61511 för processindustrin och SS-EN 61496 för elektriskt avkännande skyddsanordningar, underlättas integrationen i grupper av maskiner. Se preview på SS-EN 61511-1 här.

SS-EN IEC 62061 har tagits fram i internationellt samarbete inom organisationen IEC. I arbetet har man samarbetat med systerorganisationen ISO och resultatet av det finns med i den nya utgåvan. Svenska företag har deltagit genom den tekniska kommittén SEK TK 44 Elutrustning för maskiner inom SEK Svensk Elstandard, som inte bara är den svenska medlemmen i IEC sedan 1907, utan även av regeringen utsedd som svensk standardiseringsorganisation.

Den nya utgåvan är omstrukturerad jämfört med den förra, så att den bättre följer processen i konstruktionsarbetet. Även fordringarna på oberoende vid verifiering och validering av programvara är nya. Det finns också nya användningsfall (use cases) för programvara och en ny bilaga med exempel på säkerhetsfunktioner. Som tidigare tar standarden hänsyn till säkerhetsfunktionernas livscykel.

I morgondagens industri

Standarden, som även listats under maskindirektivet, utgår från SS‑EN ISO 12100 som behandlar riskbedömning av maskiner och efterföljande riskreducering. Det gör även SEK Handbok 456 om maskiners elutrustning, som bland annat beskriver ett enkelt och effektivt sätt att bestämma säkerhetsnivån för maskiner. Det ingår som ett moment i konstruktionsarbetet, liksom valet av säkerhetsfunktioner och tillförlitlighetsarkitektur.

Standarder ger en plattform för framgångsrika forsknings- och innovationsprojekt och för nya produkter och tjänster. Förutom i SEK TK 44 deltar svenska företag i utvecklingen av internationella och europeiska standarder för morgondagens industri i bland annat SEK TK 56 Tillförlitlighet, SEK TK 65 Industriell processtyrning och SEK TK IoT. Man är då inte bara med i det globala nätverket inom IEC och ser vilka krav som är på väg, man kan också själv bidra och påverka kommande metoder och regler för produkter och system. Se mer på elstandard.se.

Den som inte är med i arbetet, utan bara läser och använder standarderna, kan förstås enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lättillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-Standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson
SEK Svensk Elstandard