2016-12-12 12:54Nyheter

Översatta standarder nu tvåspråkiga

null

Två språkversioner i samma dokument underlättar för användarna.

– De europeiska och internationella standarder som fastställs som svensk standard och som vi översätter till svenska handlar nästan alla om installationer, säger Thomas Borglin på SEK Svensk Elstandard. Vi översätter väldigt få standarder som vänder sig till konstruktörer eller laboratorier. Men på senare år har vi fått fler och fler frågor från utländska firmor som arbetar i Sverige eller tvärtom och de undrar varför de här standarderna bara finns på svenska.

– Nittionio procent av standarderna har engelska som originalspråk, säger Borglin, och skulle det uppstå någon tvist, t ex med en utländsk leverantör, är det den engelska språkversionen som gäller. Därför ger det ett mervärde att ge ut den tillsammans med den svenska översättningen.

SEK Svensk Elstandard, som fastställer svensk standard inom el och elektronik, har också beslutat att de tvåspråkiga standarderna ska ha samma pris som de enspråkiga. Den första standarden som ges ut på det här sättet är en översättning av den allmänna standarden för system för TV-övervakning (CCTV). Den standarden, SS-EN 62676-1, fastställdes 2014 och har hittills bara varit på engelska, men nu i november har den också kommit i svensk översättning, i ett häfte där alltså också det engelska originalet ingår. Den anslutande SS-EN 62676-4 med tillämpningsanvisningar som fastställdes och gavs ut i våras fortsätter dock att bara vara på svenska.

Se preview här på SS-EN 62676-1-1, Larmsystem – Utrustning och system för TV-övervakning (CCTV) – Del 1-1: Systemfordringar – Allmänt.

Se preview här på SS-EN 62676-4, Larmsystem – Utrustning och system för TV-övervakning (CCTV) – Del 4: Tillämpningsanvisningar.

SEK Svensk Elstandard är en av tre svenska standardiseringsorganisationerna och svarar för standardiseringen på elområdet i Sverige. SEK är också den svenska medlemmen i IEC och CENELEC, de internationella och europeiska organisationerna för standardisering inom el och elektronik. Nästan all svensk standard på de områdena har också tagits fram i samarbeten inom IEC och CENELEC, där svenska specialister deltar genom SEK.

Genom funktionen preview i SEK Shop kan vem som helst för varje standard från SEK Svensk Elstandard fritt och utan kostnad ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning. Vill du hålla dig uppdaterad? Prenumerera på nyhetsbrev från SEK här.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson