2021-02-23 13:12Nyheter

Planera för fjärrmatning med SEK Handbok 459

null

Med fjärrmatning kan man slippa en separat strömkabel till IT-utrustning. Det är praktiskt men ställer krav på fastighetsnätet.

 

- När det gäller fjärrmatning, ofta kallat Power-over-Ethernet eller bara PoE, har vi sedan slutet av 2018 haft krav på planering av fastighetsnät i våra standarder SS-EN 50174-1 och SS-EN 50174-2, säger Jörgen Strandberg på Anixter. Han är ordförande i gruppen SEK TK 215 inom SEK Svensk Elstandard, där svenska specialister deltagit i arbetet med standarderna.

 

- SEK Handbok 459 synliggör förhoppningsvis dessa krav ännu bättre, eftersom all text nu är på svenska och därmed lättare att ta till sig. Men handboken innehåller även kompletterande information om hur man kan tillämpa dessa krav. SEK Handbok 459 innehåller de senaste utgåvorna av standarderna SS‑EN 50174‑1 och SS-EN 50174-2 på svenska, med svenska råd och kommentarer. SEK Handbok 459 handlar installation av fastighetsnät för informationsöverföring och Jörgen är en av dem som varit med och tagit fram den, tillsammans med Arne Parneby, från CommScope, Joakim Carlsson från Installatörsföretagen och Lars Öberg från INSU.

 

Jörgen Strandberg är säker på att slutanvändare förväntar sig att installationen av fastighetsnätet universellt ska stödja fjärrmatning för att skapa mest värde från investeringen. Det ställer dock en del krav på fastighetsnätet.

 

- Publiceringen av IEEE 802.3bt, som innebär upp till 100 W fjärrmatning per port, men även andra fjärrmatningsteknologier, innebär att man behöver planera för detta, säger Jörgen. Därför måste alltså kravspecifikationerna tydligt definiera vilken fjärrmatningsklass, RP1/RP2 eller RP3, som fastighetsnätet ska uppfylla.

 

- Fjärrmatning innebär en viss temperaturhöjning på kablarna, säger han, och den måste verifieras.

 

- En temperaturhöjning av kopparkablar innebär också en ökad dämpning av signalerna, vilket innebär en längdreduktion. Jörgen Strandberg pekar på att detta får till följd att kravspecifikationer exempelvis måste innehålla information om förväntad omgivande temperatur där kablarna installeras, om kanalisationstyp och om installationsförhållandena. Beräkningsmetodik samt krav och rekommendationer på utförande finns beskrivet i SEK Handbok 459.

 

Till skillnad från Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00, är SS-EN 50174-standarderna egentligen inga säkerhetsstandarder, utan har fokus på funktion och kvalitet. Men just ämnet fjärrmatning tillför säkerhetsaspekter, särskilt vad gäller uppvärmning.

 

Läs mer om nya SEK Handbok 459 som behandlar specifikation, kvalitetssäkring, planering och installation av fastighetsnät för informationsöverföring. Både fiber- och metallkablar omfattas. Alla typer av fastigheter berörs: kontor, industri, bostäder osv, liksom även installationer för fastighetsfunktioner (värme, larm osv).

 

Standarderna i handboken är resultatet av ett europeiskt samarbete. Svenska specialister har deltagit genom gruppen SEK TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning som organiseras av SEK Svensk Elstandard. SEK Svensk Elstandard, som är utsedd som svensk standardiseringsorganisation av regeringen, gör det möjligt för svenska företag, myndigheter, högskolor och andra att bidra i arbetet med att skriva öppna och gemensamma standarder.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström