2016-10-27 11:59Nyheter

Produktdatabaser – Internationellt arbete lägger grunden

null

För att bädda för digitaliserade produktdatabaser pågår ett internationellt arbete med att komma överens om informationsinnehållet för olika typer av produkter. 

Redan finns standarder för egenskaper och klasser för olika komponenter och apparater för industriell processtyrning. Den senaste av dem, SS-EN 61987-14, fastställdes nu i oktober och omfattar temperaturmätande utrustning. Nästa del i serien kommer att handla om nivåmätningsutrustning.

En motsvarande standard för beskrivning av produktdata för kopplingsapparater för lågspänning är ute på remiss med senaste svarsdatum den 21 november 2016. Förslaget listar definitioner för olika klasser (typer) av apparater och för olika egenskaper. Den som är intresserad att lämna synpunkter kan beställa förslaget, som har beteckningen 121A/97/CDV, här senast den 21 november 2016. Du kan också läsa och kommentera direkt på nätet via den länk som finns till höger på den sidan. Läs mer om IECs kommenteringsverktyg och kommentering direkt på nätet här.

Dessa egenskapslistor (LOP) grundas på de regler för informationsmodeller och informationsinnehåll som lagts fast i den internationella standarden IEC 61360-1 och som också är grundläggande för beskrivningen av den virtuella fabriken, alltså för en digital modell av anläggningen, dess egenskaper och uppförande.

Till IEC 61360, som beskriver hur man anger produktegenskaper så att de kan hanteras i datasystem, hör en internationell databas som nu innehåller mer än 1400 olika egenskaper för olika typer av elektriska och elektroniska komponenter och apparater. De rutiner för hur en databasstandard uppdateras som skapats inom IEC kan också ligga till grund för nya sätt att skriva och revidera standarder.

Genom det europeiska samarbetet i CENELEC antas de flesta IEC-standarderna, t ex de här, också som europeisk standard och fastställs som svensk standard (SS-EN) av SEK Svensk Elstandard.

Prenumerera här på nyhetsbrev med information om nyligen fastställda och upphävda svenska standarder från SEK Svensk Elstandard.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson