2024-03-14 07:00Nyheter

Projekt för funktionssäkra omsorgsstöd

medicinteknisk applikation

Nytt projekt ska specificera ett ramverk för funktionssäkerhet hos välfärdstekniska system som samverkar i en uppkopplad hemmiljö.

Välfärdstekniska* system i hemmiljö ställer särskilda krav på funktionssäkerheten, både hos de enskilda delarna och hos hela systemet. Riskanalysen för ett välfärdstekniskt system måste därför vara annorlunda jämfört med övriga system i hemmet eller i fastigheten. Användare av välfärdsteknik har dessutom varierande utbildning och förmåga, vilket också påverkar tillförlitligheten hos systemet.

Riskhantering för säkerhetskritiska system

Det nya projektet bygger på den grundläggande internationella standarden för säkerhetskritiska system, IEC 61508 (i Sverige SS-EN 61508), och liksom där används begreppet SIL (säkerhetsnivå eller ”safety integrity level”) som bygger på en gradering av riskerna och av kraven på insatserna för att möta dem. Nu ska man anpassa definitionerna av SIL för att ta hänsyn till användarnas variation i kunskap och förmåga samt ge en metod för riskanalys utifrån detta.

Den planerade standarden, IEC 63168, ska göra det möjligt att klargöra vilka åtgärder som behövs för att möta eventuella risker i system där välfärdsteknisk utrustning implementeras och fungerar tillsammans via ett nätverk i hemmet. Kraven på tillförlitligheten kan exempelvis vara olika för olika delar av systemet.

Projektet drivs i den internationella kommitté inom IEC som arbetar med standarder för välfärdstekniska system. Svenska privata och offentliga aktörer kan med sina kunskaper och erfarenheter vara med och göra skillnad genom att delta i systemkommittén SEK SK 2 Tekniskt omsorgsstöd inom SEK Svensk Elstandard som är den svenska organisationen för standardisering inom elektroteknik.

Flera av gruppens andra projekt som pågår behandlar nätverksanslutna system – ett av dem ska ge vägledning kring utbildning, färdigheter och kompetenskrav för personer som arbetar med tekniskt omsorgsstöd. Läs mer om det omfattande internationella arbetet på området i artiklar i tidningen SEK Aktuellt nr 1/2022.

Redan färdigutvecklat är ett ramverk med exempel för en ekonomisk bedömning av införande av tekniskt omsorgsstöd och ny välfärdsteknik. Det finns också en vägledning för konstruktion, upphandling, implementering och drift av välfärdstekniska system.

Medicintekniska standarder

Även rent medicintekniska standarder tas fram i ett internationellt samarbete. Där är SEK TK 62 den svenska kommittén. Några aktuella standarder därifrån är produktsäkerhetsstandarderna IEC 82304-1 för programvara för hälsoapplikationen (svensk standard SS-EN 82304-1) och för utrustning och system för användning i hemlik vårdmiljö, IEC 60601-1-11 (SS-EN 60601-1-11).

Standarder ger en plattform för framgångsrika forsknings- och innovationsprojekt och för nya produkter och tjänster. Den som inte engagerar sig för att vara med och skriva standarderna, utan bara läser och använder dem, t ex i samband med upphandling, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lättillgängligt på nätet via SEK e-Standard. Läs mer om SEK e‑Standard.

Skribent: Thomas Borglin
Redaktör: Martin Lind
SEK Svensk Elstandard

* Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning (Källa: Socialstyrelsen). Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
SEK Svensk Elstandard