2017-06-09 07:54Nyheter

RAMI4.0

null

Referensmodell ska underlätta standardisering för industrins digitalisering.

I den nya specifikationen IEC 63088 finns en referensarkitektur för det som i Sverige brukar kallas industrins digitalisering. För att bli lättare tillgänglig i Sverige har den också återgivits i SEK TR 63088 i serien SEK Tekniska rapporter.

Specifikationen definierar en arkitekturmodell, kallad RAMI4.0, som kan användas för att identifiera, strukturera och illustrera de olika områden där det i det här sammanhanget finns eller behövs standarder.

Den är utformad som en kub med olika lager och medger standardisering i förhållande till olika aspekter, hierarkier och livscykler. Syftet med modellen är att representera det tekniska objektet och dess relevanta aspekter och att ge en digital beskrivning så att det kan representeras virtuellt. Detta behövs för att olika tekniska objekt ska kunna samarbeta, vilket är det grundläggande syftet med det som tyskarna kallar Industri 4.0. Dessutom ger specifikationen termer och definitioner som gäller allmänt för ”smart manufacturing”.

Därutöver beskrivs allmänt tillgångar, komponenter, med en digital anslutning i ett system enligt referensmodellen. För detta hänvisas till reglerna för dataelementtyper i de internationella standarderna IEC 61360-1 och -2, som i Sverige fastställts med beteckningen SS-EN 61360-1 respektive -2.

Se preview här på SEK Teknisk Rapport 63088. Genom funktionen preview i SEK Shop kan vem som helst för publikationer från SEK Svensk Elstandard fritt och utan kostnad ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver syfte och omfattning.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson