2013-10-10 07:38Nyheter

Rätt ljus på din LED-lampa?

null

Rätt ljus på din LED-lampa? Nu har experter inom belysningsområdet jobbat fram en standard för prestanda på ljuskällor med LED-teknik.

Standardiseringen går för högtryck gällande LED-produkter. Det är väl känt att marknadens tidiga ersättningslampor (så kallade retro-fit) med LED-teknik bland annat hade ett kallt blåaktigt ljus. Nu har tekniken kommit längre, men för att den upplevda kvalitén ska styras upp behövs referenser. Nu har experter inom belysningsområdet jobbat fram en standard för prestanda på ljuskällor med LED-teknik, SS-EN 62612 Belysningsmateriel – Lysdiodlampor (LED) för allmänna belysningsändamål för spänning överstigande 50 V – Prestandafordringar.

Den nya standarden gäller för ljuskällor med matningsspänning över 50 V, vilket vanligtvis innebär de ljuskällor vi använder vid vanlig nätspänning 230 V. Den begränsar sig också till lampor som ska avge vitt ljus och undantar den så kallade OLED-tekniken, för vilken det pågår annan standardutveckling.

En av de stora fördelarna med ljuskällor i LED-teknik är, förutom det uppenbara med lägre energiförbrukning, även den längre livslängden för ljuskällan. Faktum är att livslängden kan vara så bra att det inte är praktiskt och ekonomisk möjligt att verifiera den. Standardiseringen valde istället ett annat spår för att mäta ”livslängdskvalitén”. Upp till 6 000 h, ska en ljuskälla ha kvar minst 70 % av sitt ursprungliga ljusflöde. Resultatet av mätningarna ger en kod (7, 8 eller 9) som motsvarar 70, 80 eller 90 % ljusstyrka vid testets slut. Ljusminskningsfaktorn ger alltså en fingervisning om ljuskällans skick efter en längre tids användning.

Konsumenterna kan redan idag hitta uppgifter om medellivslängd, ljusflöde, färgtemperatur, antal tändcykler och om lampan inte kan användas med en dimmer. Den nya standarden gör att alla tillverkare bör ha samma syn på vilka egenskaper som avses och hur detta verifieras. En av de stora utmaningarna för belysningsindustrin är det till synes enkla faktum att vi idag inte klassar styrkan ljuskällorna har efter watt, utan efter ljusflödet (lumen).

Standardportföljen för LED-området utökas löpande. Till denna standard för prestanda kan också läggas standarden SS-EN 62560, gällande för säkerhet för motsvarande produkter som fastställdes i början av 2013.

 

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson