2011-05-04 08:00Nyheter

Rätt reglerventil enligt SS-EN 60534-7 sparar pengar

null

Med datablad uppställda enligt SS-EN 60534-7 ska man vara säker på att få rätt reglerventil och spara pengar.

Specifikation av reglerventiler är ett litet men viktigt steg i konstruktion eller upphandling av ett processtyrningssystem. Om fel typ av reglerventil specificeras, kan det blir dyrt att byta. Flera större tillverkare och beställare av reglerventiler har därför tagit fram egna blanketter, för att så lång möjligt eliminera missförstånd och säkerställa att alla nödvändiga egenskaper kommer med.

För att undvika förvirring och sammanblandning mellan olika datablad för reglerventiler har det därför visat sig behövas en standardisering. Arbetet har skett internationellt inom IEC och resultatet finns nu utgivet som svensk standard SS-EN 60534-7. Syftet med denna standard är att verka för enhetlighet, både vad gäller innehåll och form. En allmän användning bland entreprenörer, användare och tillverkare av den i standarden beskrivna blanketten ger många fördelar och ökar effektiviteten, till exempel genom:

  • att hjälpa till vid förberedelse av fullständiga specifikationer genom att lista och ge utrymme för alla väsentliga egenskaper
  • att stödja en enhetlig terminologi
  • att genom en enhetlig presentation underlätta offertgivning och mottagning 
  • att ge en användbar och permanent registrering för framtida kontroll.

Standarden SS-EN 60534-7 har titeln Industriell processtyrning - Reglerventiler - Del 7: Datablad för reglerventiler. Den är utarbetad inom underkommittén SC 65B Measurement and control devices i IEC TC 65 Industrial-process measurement, control and automation, för vilken den svenska referensgruppen är SEK TK 65 Industriell processtyrning.

Läs mer om TK 65 här

Innehållet SS-EN 60534-7 kan du se här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
SEK Svensk Elstandard