2019-02-11 14:54Nyheter

Realtidsinternet – IEC och IEEE i samarbete om standard för TSN för industriautomation

null

Den kommande gemensamma standarden IEC/IEEE 60802 för TSN (Time sensitive Networking) ska passa för realtidsstyrning i fordon och industriautomation, men också för till exempel videoströmning i realtid.

Samarbetet mellan de båda organisationerna ska specificera profiler för nät med mycket liten latens, baserat på IEEE 802.3 och på projektet IEEE 802.1. Profilerna ska innehålla egenskaper, alternativ, val, konfigurationer, förvalda inställningar, protokoll och procedurer för delar i lokala realtidsnät för industriell automation. Också IT-säkerhet behandlas.

Projektet startade på tyskt förslag som en del i serien IEC 61784 (i Sverige SS-EN 61784) för profiler för industriautomation men fick snart istället nummer 60802 för att anknyta till IEEE-projektet.

IEC är den internationella standardiseringsorganisationen inom el och elektronik och IEEE är en amerikansk standardiserande organisation. Standarder från IEC antas som regel som europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, den svenska medlemmen i IEC sedan 1907.

Svenska företag och högskolor är välkomna att delta i arbetet genom SEK och den tekniska kommittén SEK TK 65 Industriell processtyrning.

Andra IEC-standarder inom området är t ex IEC 61499 för funktionsblock (i Sverige SS-EN 61499) och IEC 62541 (SS-EN 62541) för OPC-UA.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström