2013-02-18 09:47Nyheter

Reviderad standard för utrustning med bränsleceller - Månadens standard

null

Flera standarder för utrustning med bränsleceller har reviderats, bland annat installationsstandarden SS-EN 62282-3-300.

Standarden SS-EN 62282-3-300 beskriver installation av stationära system med bränsleceller för elproduktion, både för fristående, lokala nät och för inmatning på det allmänna elnätet. Den nya utgåvan – som ersätter den första utgåvan (kallad SS-EN 62282-3-3) från 2007 – har främst uppdaterats så att gränsdragningen blivit klarare mot säkerhetskraven på själva utrustningen, som beskrivs i standarden SS-EN 62282-3-100. Innehållet fokuserar mer än innan på rena installationsfrågor. Den nya utgåvan har också tydligare och skärpta krav på koloxidutsläpp, och uppdaterade definitioner. Standarden omfattar också system som tar tillvara överskottsvärmet.

En annan standard som nu kommit i ny utgåva är SS-EN 62282-5-1 som innehåller säkerhetsfordringar på flyttbara bränslecellsutrustningar för lokal elproduktion, t ex för reservkraft eller strömförsörjning på tillfälliga arbetsplatser. Den beskriver en tillfredsställande säkerhetsnivå – mekanisk, elektrisk och kemisk – och de provningar som behöver göras för att bekräfta att utrustningen uppfyller kraven.

Den nya utgåvan behandlar utsläppen mer ingående och ger villkor för att skilja utrustningar som kan användas inomhus från dem som bara är lämpliga för utomhusbruk. Gränserna har samordnats med dem som gäller för mikrobränslecellsystem enligt SS-EN 62282-6-100.

Standarderna har tagits fram som internationella standarder inom den tekniska kommittén för bränsleceller inom IEC, IEC TC 105. De har fastställts som europeisk standard av CENELEC och svensk standard av SEK Svensk Elstandard. Svensk referensgrupp för arbetet i IEC TC 105 är SEK TK 105, Bränsleceller.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström