2015-04-01 15:28Nyheter

Reviderad tillförlitlighet

null

Standarden med matematiska uttryck för olika tillförlitlighetsbegrepp är under revision.

De olika uttryck som används för att beskriva olika tillförlitlighetsbegrepp, t ex medelreparationstid (MRT) och medeltid till fel (MTTF), har en matematisk grund. Det finns en internationell standard som beskriver och förklarar de olika matematiska begreppen inom området – som funktionssäkerhet, tillgänglighet, underhållssäkerhet och så vidare.

Den standarden, IEC 61703, är femton år gammal och är nu under revision. I den nya utgåvan ska bl a tydligare skiljas mellan enheter och system och göras en mer allmän behandling av system med flera komponenter, med hjälp av tillståndsövergångar och Markovanalys. Dessutom har illustrationerna blivit fler.

– Bland de dokument vi jobbar med tycker jag detta är extra intressant, givet min bakgrund med arbetet med probabilistiska säkerhetsanalyser inom framförallt kärnkraft, säger Per Hellström vid Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ordförande i SEK TK 56, den svenska referensgruppen för arbetet. Han framhåller också den internationella tekniska ordlistan www.electropedia.org.

Den tekniska kommittén SEK TK 56, där Per Hellström alltså är ordförande, är svensk referensgrupp för IEC TC 56, som arbetar med tillförlitlighetsstandarder för tillämpning inom alla teknikområden, inte bara inom el och elektronik. Bland andra aktuella projekt inom IEC TC 56 märks en vägledning för reservdelsförsörjning (spare parts provisioning) och en uppdatering av IEC 60812 om feleffektanalys (FMEA). Läs mer här om standardisering för tillförlitlighet och tillgänglighet.

Förslaget till ny omarbetad utgåva av IEC 61703 är ute på remiss till 27 april 2015. Det har beteckningen 56/1602/CDV och kan utan kostnad beställas från SEK Svensk Elstandard.

Genom att vara med i den tekniska kommittén TK 56 inom SEK Svensk Elstandard kan svenska företag, myndigheter, högskolor och organisationer delta i, och bidra till, arbetet med internationella och europeiska standarder inom tillförlitlighetsområdet. Dessa standarder fastställs sedan också som svensk standard av SEK.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk