2018-04-17 15:04Nyheter

Reviderad vägledning för val och användning

null

Hjälp och vägledning för hur man väljer avledare för överspänningsskydd i elnät över 1 kV finns i standarden SS-EN 60099-5, som kommit i ny, reviderad utgåva. Både avledare med och utan gnistgap behandlas.

För att se vad standardens omfattar och innehåller kan du ladda ner preview här på SS-EN 60099-5, Avledare – Del 5: Vägledning vid val och användning.

I den nya utgåvan diskuteras och jämförs de nya och gamla klasserna för avledare och hur det påverkar beräkning eller uppskattning av laddningar och energier vid kopplingar i nätet. De nya sättet att klassificera, som infördes i IEC 60099-4:2014 (SS-EN 60099-4:2014), har särskilt påverkat avsnitten om hur man väljer avledare. I övrigt är bland annat avsnitten om överspänningsskydd för kablar och om koordinering av avledare frånskiljare omarbetade. Ett avsnitt om ”assett management” infördes i den förra utgåvan från 2004, där också avsnitten som jämför olika typer av avledare utökats jämfört med tidigare.

Standarden har tagits fram – och reviderats – i internationellt samarbete inom IEC och den svenska standarden SS-EN 60099-5 överensstämmer helt med den internationella IEC 60099-5. Den har också antagits som europeisk standard och är därmed densamma i 34 europeiska länder. Arbetet har skett i den tekniska kommittén IEC TC 37, där svenska specialister deltar genom motsvarande grupp SEK TK 37, inom SEK Svensk Elstandard, den svenska medlemmen i IEC sedan 1907.

Genom att ha ett eget standardbibliotek tillgängligt på nätet, alltid uppdaterat med de senaste utgåvorna, underlättas arbetet. Läs mer om SEK e-standard här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell