2015-08-14 10:16Nyheter

Robotar hemma

null

Internationellt arbete ska finna metoder för hur man provar hushållsrobotar.

Ett förslag till standard för hushållsrobotar är ute på remiss från SEK Svensk Elstandard. Nu är det inte själva robotarna som ska standardiseras, utan hur man provar dem. Syftet är, att ta fram allmänna internationella metoder för provning och bedömning av de vanligaste egenskaperna, så att det ska gå att jämföra olika robotar med varandra på ett objektivt sätt.

Bland det som standardförslaget innehåller finns metoder för att avgöra hur bra roboten är på att gå över trösklar, mattkanter, sladdar och liknande och hur den undviker att köra på hinder som stolar och dörrkarmar. Dessutom ingår en standardiserad mätning av hur länge roboten kan arbeta innan den behöver laddas upp igen och hur lätt den hittar tillbaka till sin laddplats.

Förslaget gäller mobila robotar för inomhusbruk. Medan arbetet pågått har intresset ökat för hemmarobotar med armar och gripfunktion och det finns därför planer på att senare lägga till avsnitt om detta.

Arbetet sker inom IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik. Idén att ha internationella standarder för provning av hushållsapparater är faktiskt svensk, den lanserades av Hemmens forskningsinstitut och SEK i slutet av femtiotalet och svenska tillverkare deltar fortfarande i arbetet genom att vara med i motsvarande kommitté inom SEK Svensk Elstandard. Internationella standarder från IEC brukar också antas som europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

Remisstiden går ut den 7 september 2015 och förslaget, betecknat 59/636/CDV, kan beställas utan kostnad.

Genom att delta i arbetet i en teknisk kommitté, i det här fallet kommittén SEK TK 59, Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater, kan man delta i och påverka arbetet med att ta fram standarden.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson