2017-03-23 07:55Nyheter

​Så blir elinstallationer energieffektivare

null

Så blir elinstallationer energieffektivare

En ny skrift från SEK Svensk Elstandard beskriver hur man planerar och utför en elinstallation som en del i ett program för att öka energieffektiviteten i en ny byggnad eller anläggning. I SEK TS 60364-8-1 visas på åtgärder och rekommendationer för alla typer av lågspänningsinstallationer, men installationens egenskaper har förstås störst påverkan i industrier och större fastigheter.

Ett sätt att minska förlusterna är, att placera nätstationen så nära de stora förbrukarna som möjligt, så att de högst belastade lågspänningskretsarna blir korta. En metod för detta beskrivs i SEK TS 60364-8-1. En annan faktor är möjligheten att utjämna belastningen i installationen. Det underlättas om olika typer av belastningar läggs i olika kretsar i installationen. Också andra sätt att minska förlusterna i installationen nämns i skriften. Energieffektiviteten hos olika produkter behandlas däremot på annat håll, oftast i olika standarder.

– Det här är ett område som är under snabb utveckling, säger Joakim Grafström på SEK Svensk Elstandard. Han är ordförande i den tekniska kommittén SEK TK 64, där svenska intressenter deltar i arbetet med standarder för elinstallationer.

– Därför har vi valt att ge ut den som en teknisk specifikation från SEK, och inte som en ”riktig” standard, säger Joakim. Innehållet handlar inte om installationens säkerhet eller funktion, så därför har vi gett ut den separat och inte som en del av Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00. Elinstallationsreglerna kommer annars i en ny utgåva nu i maj.

Se preview här på SEK TS 60364-8-1, Elinstallationer för lågspänning – Del 8-1: Energieffektivitet. Innehållet har tagits fram i internationellt samarbete inom IEC, den internationella organisationen för standarder inom el- och elektronik. Genom samarbetet i CENELEC antas de flesta standarderna från IEC också som europeisk standard, som fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström