2016-03-11 10:49Nyheter

Säkerhet i lokala elnät

null

Särskilda anvisningar för elsäkerhet i lokala likströmsnät på gång.

Vägledning till säkerhetsfordringar på lokala elnät för likström, fristående från det allmänna elnätet, tas nu fram inom IEC, den internationella standardiseringsorganisationen på elområdet. Små lokala likströmsnät blir allt vanligare, framförallt på landsbygden i sydligare länder. De får ström från solpaneler, små vindsnurror och liknande och innehåller ofta batterier för lagring av el över natten.

Det nya arbetet gäller anvisningar för elsäkerhet i små likströmsnät, med en samlad installerad generatoreffekt av högst 1 000 W. De kan omfatta en eller flera fastigheter, med en gemensam produktionsanläggning eller med lokal produktion i flera fastigheter. 

Det internationella anvisningarna för elinstallationer, IEC 60364, som ligger till grund för elinstallationsreglerna i många länder, t ex de svenska i standarden SS 436 40 00, innehåller visserligen krav också på sådana små lokala nät, men de är inte samlade på ett ställe och är därför inte så lätta att överblicka.

Genom SEK Svensk Elstandard deltar svenska företag, organisationer med flera i arbetet med internationella och svenska standarder för elinstallationer. IEC ingår också i ett nätverk under FN-programmet SE4All – Sustainable Energy for All. Svenskt deltagande i arbetet med IEC 60364 sker genom den tekniska kommittén SEK TK 64, Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock, läs mer här.

 

.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström