2018-10-25 06:51Nyheter

Säkerhet i smarta nät

null

Anvisning på väg om IT-säkerhet i kraftnät där IEC 61850 används.

För kommunikation i elnät är IEC 61850 den moderna standarden. Nu är på väg en kompletterande standard i serien IEC 62351 om IT-säkerhet, särskilt anpassad för just IEC 61850. Förslaget är ute på remiss och kan, med beteckningen 57/2033/CDV, (färdig standard SS-EN IEC 62351-6, utg 1:2021) beställas här t o m 12/12/2018. Det är också möjligt att via en länk från den sidan läsa och kommentera förslaget direkt på nätet.

Den föreslagna standarden ska specificera meddelanden, procedurer och algoritmer för att säkra funktionen hos protokoll enligt IEC 61850. Den ska vända sig både till dem som tillverkar produkter enligt IEC 61850 och till dem som är med och utvecklar och reviderar olika delar av IEC 61850.

Publikationsserien IEC 62351 behandlar informationssäkerhet för styrsystem inom
kraftområdet, främst vid användning av olika kommunikationsprotokoll som fastställts av TC 57, den tekniska kommitté inom IEC som utvecklar standarder för styrning och informationsutbyte i kraftsystem. I serien finns flera tekniska rapporter, specifikationer och standarder och de delar som är internationella standarder har också fastställts som europeiska och svenska standarder, SS-EN. Svenska specialister deltar i arbetet i IEC TC 57 genom motsvarande svenska grupp SEK TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation

Tidigare i år har fastställts SS-EN 62351-7 om dataobjektmodeller och SS-EN 62351-9 om nyckelhantering.

IEC är den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik. SEK Svensk Elstandard är sedan 1907 den svenska medlemmen i IEC och är också utsedd som nationell standardiseringsorganisation av regeringen.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström