2022-01-20 13:57Nyheter

Säkerhet och driftsäkerhet

null

Vad orsakar driftstörningar i elanläggningar? Vad är det som gör att det börjar brinna? Praktiska erfarenheter och råd från svensk industri och teknisk infrastruktur har sammanställts i en ny handbok från SEK Svensk Elstandard.

I vissa anläggningar eller byggnader kan brand eller driftstörningar får mycket stora konsekvenser. Där kan det behövas ett större skydd än det som normalt krävs. Det kan man nå med en större medvetenhet vid konstruktion och drift. SEK Handbok 460, Skydd mot brand och driftstörningar från SEK Svensk Elstandard går igenom vanliga driftstörningar och brandorsaker i elanläggningar och beskriver hur man undviker dem. Den vänder sig både till dem som innehar anläggningar och till dem som beställer, konstruerar och utför nya anläggningar.

 

Ett klokt val av apparater och komponenter ökar driftsäkerheten i anläggningen och minskar risken för brand och olyckor. Visst, så är det, men vad ska man i första hand tänka på vid installationer i byggnader och anläggningar där brand eller driftstörningar får stora konsekvenser? Handboken svarar på den frågan. Plast- eller plåtkapslad central? Ljusbågsdetektor? Ljusbågsvakt? Något särskilt att tänka på vid valet av kablar? Den 24 februari håller vi ett fördjupande webbinarium om handboken.

 

Kablar

I elinstallationer, liksom i sammansatta maskiner, processlinjer och i grupper av maskiner, spelar kablarna mellan olika apparater och maskiner en stor roll. De ingår så att säga i installationen på ett annat sätt än kablarna inuti maskinerna, som valts och monterats av maskintillverkaren. Även de yttre kablarna måste förläggas på ett genomtänkt vis, så att de inte utsätts för tryckpåkänningar, så att de skyddas mot mekanisk påverkan och så att böjradierna inte blir för snäva. För kommunikationskablar gäller dessutom att de måste skyddas från yttre störningar, till exempel från intilliggande kraftkablar.

 

Valet av kabeltyp spelar förstås roll. Inte minst måste kablarna motstå yttre påverkan, alltså sådant som temperatur och solljus (UV-strålning!) och eventuellt förekommande kemiska ämnen. En ganska fullständig vägledning kan man finna i SEK Handbok 435, Vägledning vid användning av lågspänningskablar. Den ger inte bara en genomgång av olika slags kablar och förhållanden, utan innehåller också tabeller som visar vilka kabeltyper som passar för olika ändamål.

 

Genom SEK Svensk Elstandard är svensk forskning och industri och svenska organisationer och myndigheter med och skapar internationella standarder inom IEC och europeiska inom CENELEC. SEK är även svensk standardiseringsorganisation inom de områden som täcks av IEC och CENELEC. SEK ger också ut handböcker för att underlätta och stödja användningen av standarder och av produkter och metoder som beskrivs i dem. Den som vill ha sitt standardbibliotek automatiskt uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet kan läsa mer om SEK e-Standard.

 

Författare: Thomas BorglinOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström