2018-03-05 09:47Nyheter

Säkerhetskritiska system

null

Nytt projekt för att använda populära IEC 61508 också för militär utrustning.

Ett internationellt projekt startar nu för att göra det lättare att använda den internationella standarden om säker funktion hos elektriska, elektroniska och programmerbara säkerhetskritiska system, IEC 61508, i militära tillämpningar till lands och till sjöss.

Projektet ska drivas i gruppen SC 65A inom IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik. Den svenska medlemmen i IEC är SEK Svensk Elstandard och intresserade företag och myndigheter kan anmäla sig dit, för deltagande i arbetet (SEK TK 65 Industriell processtyrning).

För militära tillämpningar krävs allt oftare att system och utrustningar överensstämmer med IEC 61508, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Samtidigt finns det allt fler produkter som överensstämmer med
IEC 61508 och som erbjuds för användning i system för militära tillämpningar.

Det saknas emellertid ett ramverk som är anpassat för de särskilda förhållandena i den militära sektorn, vad gäller riskbedömning, livscykelhantering och de faror som kan uppträda vid användningen. Projektet är därför tänkt att underlätta en mer allmän, kostnadseffektiv och enhetlig militär tillämpning av IEC 61508.

Projektet är lite udda, eftersom IEC egentligen inte arbetar med uttalat militär teknik.

De sju standarderna i serien IEC 61508 har också antagits som europeisk standard och fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard. Se preview här på SS-EN 61508-1, Allmänna fordringar, här på SS-EN 61508-2, Fordringar på elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska system, här
SS-EN 61508-3, Fordringar på programvara, här på SS-EN 61508-4, Definitioner och förkortningar, här på SS-EN 61508-5, Exempel på metoder för bestämning av säkerhetsnivåer, här på SS-EN 61508-6, Vägledning vid tillämpning av IEC 61508-2 och IEC 61508-3 och här på SS-EN 61508-7, Översikt över metoder och åtgärder.

Principerna och metoderna i IEC 61508 har kommit till stor användning och särskilda standarder har utvecklats för vissa tillämpningar, t ex
IEC 61511 (SS-EN 61511) för industriell processtyrning.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström