2019-01-30 08:01Nyheter

Säkra industriugnar

null

Stora säkerhetsstandarden för elektriska industriugnar på remiss.

På remiss är nu ett förslag till ny utgåva av SS-EN 60519-1, Anläggningar för industriell elvärme och elektromagnetisk materialbehandling – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar. Se här hur det kan beställas (med dokumentnummer 27/1101/CDV) för synpunkter senast 2019-02-28.

Bland det som är nytt i förslaget till ny utgåva finns bland annat en klassificering av risker som baseras på elektriska och magnetiska fält och ett förtydligande av gränserna mellan den här standarden och de mer allmänna standarderna för industriugnar i serien ISO 13577.

Remissen innehåller ett förslag till internationell och europeisk standard (IEC respektive CENELEC). Vi förväntar oss att den, liksom de tidigare utgåvorna, också kommer att fastställas som svensk standard. Det görs av SEK Svensk Elstandard som är den svenska standardiseringsorganisationen inom området.

Också några av de andra delarna i 60519-serien är under omarbetning, nämligen del 3 om installationer med induktionsvärmning och resistiv värmning, del 4 om ljusbågsugnar, del 6 om mikrovågsanläggningar, del 7 om installationer med elektronkanoner och del 8 om omsmältningsugnar med ledande slagg.

Svenska företag och myndigheter har alltså ännu en möjlighet att genom SEK TK 27 Industriell elvärme delta i arbetet och att göra avtryck i de internationella, europeiska och svenska standarderna för industriella elvärmeanläggningar. SEK TK 27 är svensk referensgrupp för det internationella arbetet med standarder för anläggningar för industriell elvärme inom IEC.

De här standarderna är tänkta att användas tillsammans med standarderna för maskiners elutrustning, SS-EN 60204-1 för lågspänning och SS-EN 60204-11 för högspänning, där den förra just kommit i ny utgåva, läs mer om den och om den nya handboken om maskiners elutrustning här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell