2011-06-08 09:06Nyheter

Säkrare mikrovågsanläggningar i industrin med hjälp av standard

null

Ny utgåva av standarden SS-EN 60519-6 ger säkrare mikrovågsanläggningar i industrin.

Mikrovågsugnar används inte bara i kök och restauranger eller för matlagning i livsmedelsfabriker. Inom till exempel processindustrin utnyttjas mikrovågor för att värma, torka eller sterilisera olika produkter. Ett användningsområde är pastörisering av kartong för livsmedelsförpackningar. Ett annat exempel, också det från förpackningsbranschen, är härdning av lim vid tillverkning av emballage av papp.

Mikrovågor innebär vissa risker och det har därför sedan länge funnits en standard med fordringar på säkerheten hos den här typen av mikrovågsutrustning, på samma sätt som det finns en standard för säkerheten hos vanliga mikrovågsugnar. Utrustning för industribruk är ofta annorlunda uppbyggd, med ett transportband som låter produkterna passera genom en kammare där mikrovågsbehandlingen sker, ungefär som vid bagagekontrollen på en flygplats. Det finns alltså inte någon dörr eller lucka som på mikrovågsugnar för köksbruk, utan den högfrekventa energin får hållas instängd på annat sätt.

Standarden SS-EN 60519-6, som nu kommit i sin andra utgåva, innehåller säkerhetsfordringar på mikrovågsanläggningar för uppvärmning inom industrin. Med mikrovågor menas här elektromagnetisk strålning i frekvensområdet 300 MHz till 300 GHz. Den nya utgåvan innehåller bl a utförligare fordringar på mikrovågsutrymmets inneslutning, på öppningar och hinder för åtkomst till utrustningens inre. Dessutom innehåller standarden nu en utförlig beskrivning av hur man mäter hur mycket mikrovågsstrålning som läcker ut och en förklaring till de tillämpade gränsvärdena för exponering och läckage. 

För mätning för att bestämma uteffekt finns en särskild standard, SS-EN 61307, som också beskriver mätningar för bestämning av strömförbrukning och energieffektivitet. För mätning för att bestämma om utrustningen överensstämmer med villkoren för begränsning av exponeringen för elektromagnetiska fält hänvisas till standarden SS-EN 62311. 

De nämnda tre standarderna är i grunden internationella standarder som tagits fram inom IEC och som sedan fastställts som europeisk och svensk standard. IEC 60519-6 (SS-EN 60519-6) är skriven inom den tekniska kommittén IEC TC 27, Industrial electroheating. Den svenska referensgruppen är SEK TK 27, Industriell elvärme. TC 27 är aktiv inom flera områden, t ex induktionsugnar, ljusbågsugnar, motståndsugnar. SEK TK 27 har för närvarande tyngdpunkten just på mikrovågsutrustning och den arbetsgrupp som lett revisionen av IEC 60519-6 har letts av en svensk, Per Olof Risman. 

Läs mer om TK 27 här.

Innehållet SS-EN 60519-6 kan du se här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
SEK Svensk Elstandard