2023-11-15 13:57Nyheter

Säkrare styrsystem för maskiner

machine safety explained

Standarderna för säkerhetsrelaterade delar av styrsystem i maskiner kompletteras av en ny publikation, som ska underlätta användandet av standarderna.

För den maskinkonstruktör som använder någon av standarderna SS-EN IEC 62061 eller SS-EN ISO 13489-1 för att identifiera och hantera de risker som maskinen kan ge upphov till – men som vill ha mer kött på benen – finns nu mer stöd och information att hämta i den nya tekniska specifikationen SEK TS 63394. Den är framtagen i internationellt samarbete i samma tekniska kommitté som tagit fram IEC 62061, IEC TC 44
Safety of machinery - Electrotechnical aspects. Tekniska specifikationen kan också användas tillsammans med ISO 13489-1.

Bygger på ISO 12100

Båda standarderna utgår från SS-EN ISO 12100, som behandlar riskbedömning av maskiner och den efterföljande riskreduceringen. Den nya specifikationen innehåller vägledning för de säkerhetsfordringar som är aktuella för maskiner och för de förhållanden som gäller i maskiners gränssnitt mot omvärlden. För detta ändamål utgår den från en typisk klassning av säkerhetsfunktionerna och kopplar dem till SCS (Safety-related Control Systems) enligt SS-EN IEC 62061 och SRP/CS enligt SS-EN ISO 13489-1. Den tar även upp sådana säkerhetsfunktioner som sällan tas i bruk och som inte behandlas i de båda standarderna. Se preview här på inledning, innehållsförteckning och omfattningsavsnitt i SEK TS 63394.

SEK TS 63394 behandlar säkerheten under maskinens hela livscykel. Därför innehåller den också ett längre avsnitt om verifiering av säkerhetsfunktionerna. Den innehåller flera informativa avsnitt med stöd och vägledning som kompletterar standarderna. Ett sådant avsnitt innehåller en checklista, kopplad till riskbedömning och riskreducering enligt SS-EN ISO 12100. Ett annat behandlar diagnostiska funktioner enligt IEC 62061.

Dessutom beskriver SEK TS 63394 metoder och villkor för beräkning av PFH-värdet (sannolikheten för fel per timme) för delsystem, som används i de båda standarderna och i den grundläggande IEC 61508 (SS-EN 61508). För bättre anpassning till icke-elektriska system, beskriver den också beräkning av felbenägenheten med hjälp av Weibullfördelning. Det kompletterar IEC 62061 och ISO 13489-1, som bägge använder exponentialfördelning. Den innehåller också bland annat en vägledning för utveckling av mjukvara, med riktlinjer för kodning och en checklista för de olika aktiviteterna under utvecklingsarbetet.

Mer vägledning

SEK TS 63394 är en teknisk specifikation, ett förstadium till en ”riktig” internationell standard. Liksom SS-EN IEC 62061 är den framtagen i den tekniska kommittén IEC TC 44 i den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Svenska företag deltar där genom motsvarande SEK TK 44 inom SEK Svensk Elstandard. Bland andra aktuella projekt i IEC TC 44 finns en ny, reviderad utgåva av standarden SS-EN IEC 62046 för hur man väljer och använder ljusbommar, ljusridåer och liknande skyddsanordningar för närvarodetektering. 

Läs mer om vad ett deltagande kan ge din organisation.

SEK Handbok 456 Maskinhandboken

SEK TK 44 har även gett ut SEK Handbok 456 Maskinhandboken, om maskiners elutrustning. Den ger användbar information varvat med praktiskt underbyggda konstruktionsråd. Bland annat beskrivs ett enkelt och effektivt sätt att bestämma säkerhetsnivån för maskiner, baserat på SS-EN ISO 12100. Det ingår som ett moment i konstruktionsarbetet, liksom valet av säkerhetsfunktioner och tillförlitlighetsarkitektur.

Den som inte engagerar sig för att vara med och skriva standarderna, utan bara läser och använder dem, t ex i samband med upphandling, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lättillgängligt på nätet via abonnemangstjänsten SEK e‑Standard. Håll koll på nya standarder genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Thomas Borglin
SEK Svensk ElstandardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson
SEK Svensk Elstandard